Okazją do pracy pod okolicznościowym   znakiem  jest piąta rocznica działalności krótkofalowców pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Radiostacja okolicznościowa 3Z6DOBRZEN jest obsługiwana przez krótkofalowców z Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ-SN6O  działającego w filii GOK w Czarnowąsach w gminie Dobrzeń Wielki.
Radiostacja czynna będzie od 1 do 31 stycznia 2016 roku na pasmach KF i UKF na    telegrafii , fonii  oraz emisjami  cyfrowymi. Karty QSL via  SP6PAZ (biuro QSL OT-11 w Opole). Dodatkowe informacje zamieszczone zostaną na stronie www.sp6paz.pl  oraz na qrz.com.   
Opole 21 grudnia 2015

Vy  73  Krzysztof  SP6DVP-3Z6V