Znowu organizujemy imprezy łączące pokolenia pod nazwą Most pokoleniowy.
Będzie to więc wspólne z seniorami pieczenie pierników i ich dekorowanie w grupach - babcie z wnuczkami. Uwieńczeniem tych działań będzie Impreza Mikołajkowa pod hasłem Pokonaj bariery razem z Mikołajem dla wszystkich dzieci,; zdrowych, z dysfunkcjami i tych zagrożonych wykluczeniem społecznym.