Program Biblioteki Narodowej
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1
W 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim zakupił nowości wydawnicze do bibliotek. Zakup został dofinansowany ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


Justyna Stefańczyk
Zastępca Dyrektora, Koordynator Projektu