Dobrzeń Wielki 2012.11.28

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  w Dobrzeniu Wielkim

ogłasza nabór opiekunów-instruktorów do:

ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS

FERII ZIMOWYCH I WAKACJI  W ROKU 2013

W ŚWIETLICACH WIEJSKICH NA TERENIE GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Termin realizacji:  28.I.-08.II.2013r.

01.VII.-30.VIII.2013r.

Harmonogram zajęć:   5 dni w tygodniu x 5 h. Odbiorcy akcji:  dzieci i młodzież (na podstawie pisemnej zgody rodziców, opiekunów).

Obowiązujący program: kulturalno-oświatowy (wycieczki, zajęcia rekreacyjno-sportowe, plastyczne z elementami profilaktyki zdrowia).

Wymagania niezbędne:

-wykształcenie pedagogiczne lub ukończony kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
- umiejętności organizacyjne
-możliwość samodzielnego dojazdu do placówki


Kandydatów do realizacji w/w przedsięwzięcia prosimy o złożenie wymaganych dokumentów:

-CV
-kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie
-projekt programu

w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury ul. Namysłowska 20 do dnia 13stycznia 2013r.