W dniu 09.04.2011 r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim, nastąpiło podsumowanie projektu pn. „Warsztaty edukacyjne małych form scenicznych w zakresie komizmu i satyry” przeprowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Kultury – Lidera Projektu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim – Partnera Projektu.

Uczestnicy warsztatów zaprezentowali umiejętności, które nabyli podczas zajęć, trwających od grudnia 2010 r. do kwietnia 2011 r., tzn. przedstawili przygotowane przez siebie pod nadzorem instruktorów małe formy sceniczne. W ramach przedstawienia po warsztatowego można było zobaczyć 10 przedstawień scenicznych.

Na zakończenie, po podsumowaniu projektu i przedstawieniu jego praktycznych dokonań oraz możliwości kontynuacji działań, wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia.


Koordynator projektu

Justyna Stefańczyk