Zrealizowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury

Program Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży

(projekt realizowany na Ukrainie)

Dialog polsko – ukraiński wyrażony poprzez taniec – część II

Termin realizacji programu 31.07.2012 - 09.08.2012

 

W dniu 31.07.2012 r. na Ukrainie rozpoczęła się realizacja drugiego projektu pn. „Dialog polsko – ukraiński wyrażony poprzez taniec – część II” w ramach Programu NCK Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury (projekt realizowany na Ukrainie).

W projekcie uczestniczyły osoby, które zostały wyłonione w jego pierwszej części. Podobnie jak w Polsce młodzież przez 10 dni brała udział w zajęciach tanecznych oraz dodatkowo zapoznawała się nie tylko z polską, ale także ukraińską kulturą, historią lokalną oraz językiem polskim i ukraińskim.

W ramach podsumowania projektu odbył się koncert oraz wystawa prac uczestników. Podczas koncertu została przedstawiona choreografia przygotowana w Polsce (jazz) oraz na Ukrainie. Z kolei na wystawie prac można było zobaczyć przedmioty wykonane
z koralików, lalki – motanki oraz malowane kamienie.

Głównym celem projektów realizowanych w Polsce i na Ukrainie było m.in.:

  • nabycie lub rozwinięcie przez młodzież umiejętności tanecznych;
  • wzajemne poznanie się młodych Polaków i Ukraińców;
  • ukazanie podobieństw i odmienności kulturowych;
  • zapoznanie młodzieży z kulturą, historią lokalną i językiem.

 

Koordynator projektu

Justyna Stefańczyk