Zrealizowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury

Program Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży

(projekt realizowany w Polsce)

Dialog polsko – ukraiński wyrażony poprzez taniec – część I

Termin realizacji programu 17.07.2012 - 26.07.2012

 

W dniu 17.07.2012 r. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim rozpoczął realizację projektu pn. „Dialog polsko – ukraiński wyrażony poprzez taniec – część I” w ramach Programu NCK Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury (projekt realizowany w Polsce).

W projekcie wzięło udział 22 młodych ludzi w wieku 13-18 lat. Rekrutacja 11 uczestników
z Polski nastąpiła na podstawie wyboru podjętego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim po rozmowach z uczącymi nauczycielami i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury po konsultacjach z prowadzącymi zajęcia tańca instruktorami. Rekrutacja 11 ukraińskich uczestników została dokonana przez ich instruktora – choreografa tańca, na podstawie ich umiejętności i osiągnięć tanecznych. Rekrutacja miała na celu wybranie takich osób, które wykazują się największą aktywnością, są odpowiedzialne i jednocześnie potrafią oddolnie zaangażować się w projekt.

Przez 10 dni młodzi ludzie uczestniczyli w warsztatach tanecznych oraz w zajęciach, przedstawiających w ciekawy, empiryczny sposób polską historię lokalną, kulturę regionu i język polski. Na zakończenie projektu młodzież zaprezentowała wspólną polsko-ukraińską  choreografię
w stylu jazz.

Koordynator projektu

Justyna Stefańczyk