Zespół „Cantate” został założony w styczniu 1997r. Kierowniczką grupy była od początku Pani Monika Czirnia.

Od 2009r. zespół prowadzi  Pan Igor Griszczenko.
Zespół śpiewa w języku polskim, niemieckim i w gwarze śląskiej. Zespół liczy 8 osób.