Lekcja biblioteczna w GOK (29.10.2007)

Dzieci z Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim oraz dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu, uczestniczyły w GOK-u w lekcji bibliotecznej pod tytułem „Czytanie jest łatwe”. Okazją do przeprowadzenia zajęć była wystawa, przygotowana przez studentów PWSZ w Wałbrzychu pod takim tytułem.

Lekcję biblioteczną poprowadziła Alicja Kasprzak. Prezentowane były książki „łatwe w czytaniu” czyli książki-zabawki, wspomagające proces biblioterapii. Jest to forma zabawy czytelniczej, przybliżająca najmłodszym książkę, jako najlepszego przyjaciela. 

Oprócz wystawy książek wspomagających proces edukacji czytelniczej, prezentowana była kolekcja nowości wydawniczych z Biblioteki Gminnej w Dobrzeniu Wielkim.

Największe zainteresowanie wśród dzieci wzbudziła opowieść o historii książki: od czasów starożytnych po współczesność. Organizatorami wystawy były Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu oraz Gminna Biblioteka w Dobrzeniu Wielkim. Wielu uczestników lekcji bibliotecznej w Gminnym Ośrodku Kultury, już dzisiaj dzięki rodzicom korzysta z zasobów gminnej biblioteki. Dla pozostałych była to forma zaproszenia do  gminnego księgozbioru.

Zbigniew Janowski