27 października odbyły się uroczystości związane z 20-leciem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Obecna siedziba GOK została oddana do użytku 30 maja 1987. Inicjatorem powstania Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim był ówczesny Naczelnik Gminy Alojzy Kokot. Obowiązki kierowania placówką powierzono Marii Hampel. Pierwszym dyrektorem był Józef Adam Urbaniak. Od początku działalności zaczął zakładać zespoły artystyczne, kluby, koła zainteresowań, które wkrótce zyskały dużą popularność i uznanie.  Od września 1994 roku pracami GOK kieruje Gerard Kasprzak.
Gminny Ośrodek Kultury to przede wszystkim dbałość o tradycje i zwyczaje z naszego regionu. To także miejsce pracy ludzi z pasją. Od lat największym zainteresowaniem mieszkańców cieszą się zespoły taneczne i wokalne. Zajęcia prowadzone są między innymi w zespołach dla dzieci i młodzieży „Arabeska” i „Venus”. Młodzi piosenkarze na co dzień pracujący w Studiu Piosenki Józefa Krawczyka swoje umiejętności prezentują na licznych festynach i przeglądach i każdorazowo ich popisy wokalne są owacyjnie przyjmowane. Umiejętności muzyczne doskonalić można również w Orkiestrze Dętej, działającej pod kierunkiem Mirosława Gutki. 

Od kilku lat coraz większą popularność zdobywa Zespół  folklorystyczny „Ślązak”, który w tym roku został owacyjnie przyjęty na Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Ludowych w Bułgarii. Wysokie oceny zbiera także działający od lat Chór Cantabile Huberta Prochoty. W Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje także kilka folklorystycznych zespołów śpiewaczych, takich jak „Dobrzenianki”, „Krzanowiczanki”, „Chróściczanki”, „Melodia”, Schleisierklang  czy „Kupskie Echo”.
Od września prowadzone są zajęcia w jednej z nielicznych w regionie grup sztuki cyrkowej „Cudaki”. Dzieci i młodzież ćwiczące w tym zespole wielokrotnie prezentowały swoje umiejętności na przeglądach i imprezach okolicznościowych gminie i poza jej granicami. Dużym zainteresowaniem cieszą się zespoły tańca nowoczesnego „Antrakt”,  „Vega”, „Efekt”, „Malibu”, Klubu Tańca Towarzyskiego „Fokus” i mażoretek „Seniorita”. Grupy te zdobywają coraz większe uznanie w regionie oraz na arenie krajowej.

W Gminnym Ośrodku Kultury działają także liczne koła zainteresowań: plastyczne, fotograficzne, a od niedawna dziennikarskie. Ważny punkt w działalności GOK zajmuje promowanie czytelnictwa. 

Biblioteka wraz z czytelnią rozpoczęła swoją działalność 20 listopada 1986 roku, zanim oddano do użytku budynek Ośrodka Kultury. Jej księgozbiór na początku liczył 15 tysięcy woluminów. Obecnym kierownikiem tej placówki jest Maria Kokot. Gminna Biblioteka funkcjonuje w Dobrzeniu Wielkim i trzech filiach: w Czarnowąsach, Chróścicach i Kup.

Obecnie księgozbiór w Dobrzeniu Wielkim liczy ponad 30 tysięcy woluminów, w Czarnowąsach 16.5 tysiąca, Chróścicach 14 tysięcy, a w Kup ponad 16 tysięcy.
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim czynny jest codziennie od rana do późnych godzin wieczornych.

Zbigniew Janowski

Relacja foto z tej imprezy