W dniach 15-16.09.2007 Opolu obchodzono 7 Dni Osób Niepełnosprawnych. Każdego roku impreza ta przyciąga mieszkańców z całego województwa. Jest to również okazja do prezentacji twórczości zaproszonych do udziału grup.

W tym roku na Dniach Osób Niepełnosprawnych w Opolu pokazały się między innymi zespoły działające w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim, tj. Kupskie Echo pod dyrekcją Agnieszki Ślusarczyk oraz grupa cyrkowa „Cudaki” pod kierownictwem Grażyny Chmielowicz. Ich występy przyjęte zostały bardzo ciepło przez opolską publiczność.

Zapraszanie naszych zespołów do udziału w tego rodzaju imprezach dowodzi zarówno zapotrzebowania na takie prezentacje jak i profesjonalizmu tych grup.