Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO

główny księgowy w Gminnym Ośrodku Kultury

Więcej informacji w dziale Ogłoszenia i Przetargi