1-2 grudnia 2007 w Walcach odbył się XVI Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej.  Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim reprezentowany był przez cztery zespoły. W pierwszym dniu Przeglądu na scenie w Walcach wystąpił Zespól Kupskie Echo pod kierunkiem Agnieszki Ślusarczyk, natomiast w niedzielę przed publicznością zaśpiewały zespoły Dobrzenianki, Chróściczanki i Melodia.

Wysoki poziom artystyczny oraz umiejętności naszych zespołów zdecydowały o przyznanych im nagrodach. Kupskie Echo oraz Dobrzenianki zostały wyróżnione trzecimi miejscami.

GRATULUJEMY!!!